Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Apiau

Ffon symudolMae’r ap PlacesToGo yn dangos ble gallwch chi fynd a beth allwch chi ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus Cymru a’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Gallwch chwilio am fapiau llwybrau cerdded a chanfod i ble i fynd i feicio mynydd ac i farchogaeth mewn coedwigoedd

Mae’r ap Place Tales yn egluro treftadaeth naturiol a diwylliannol rhai o’r coedwigoedd a’r gwarchodfeydd hyn. Mae’n cynnwys llwybrau sain a chwedlau gwerin i helpu i ddod â’r mannau hyn yn fyw

Gellir lawrlwytho’r ddau ap yn rhad ac am ddim ar Android (4.0 ac uwch) a dyfeisiau iOS  (iOS7 ac uwch)

Sut y gallwch lawrlwytho’r apiau

Gan fod y rhwydwaith ffôn symudol yn gallu bod yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig, rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r apiau hyn cyn eich ymweliad.

Rhaid ichi fynd i Google Play neu’r Apple App Store i lawrlwytho’r fersiwn o’r ap sy’n addas ar gyfer eich dyfais chi.

Lawrlwytho’r ap PlacesToGo Cymru|Wales NRW 

Lawrlwytho’r ap PlaceTales Cymru|Wales NRW

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.