Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Gwobr ryngwladol am adfer corsydd Cymru

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer corsydd yn iseldir gogledd Cymru wedi’i gydnabod fel un o’r prosiectau natur gorau yn Ewrop.

24 Mai 2018

Plu'r gweunydd, corsydd Mon, natur ar ei orau

Ein blog

Cael gwared ar rwystrau i afonydd iach

Ar ddydd Sadwrn (Ebrill 21) byddwn yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol y Byd (WFMD). Dyma ddigwyddiad undydd sy’n lleol ac yn fyd-eang ar unwaith, digwyddiad a grëwyd er mwyn hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd afonydd agored a physgod sy’n ymfudo.

Pete Gough

20 Ebr 2018

salmon

Blogio o’n lleoedd arbennig

Niwbwrch dan reolaeth newydd

Charlotte Hawksworth

24 Ebr 2018

Horse at Newborough

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.